BRUNA VALPAR FÖDDA 28.10.2011... 8 HANAR OCH 2 TIKAR

FIN MVA FIN JVA Game Sparkle’s Väinö – FIN JVA S JVA N JVA POHJ JVA Grumbling Cabaret


 

                                                                                                                                          

Janne & Maria Halonen

Sandhedsvägen 21

FIN-64510 Nämpnäs
 

+358 (0)400 160 357

+358(0)40 52 73 156